Applikationer för strömmatning och radiostyrningar

Här presenteras ett urval av applikationer för våra produktgrupper

Applikationer för radiostyrningar

Radiostyrningar kan användas till ett brett spektrum applikationer och industrier. Här kan du läsa mer om radio till kranar, riskområden, mobila applikationer, materialhantering, brandförsvar m.m.

Automatlager

Automatisering med kraftfulla och platsbesparande lösningar för ditt höglager

AGV, Automated Guided Vehicles

Öka nyttan av AGV och förarlösa materialtransporter med effektiv energiöverföring

Skyttelsystem

Ultrakompakt strömtillförsel utan gränser. Skyttelsystem tillåter mycket snabb transport och åtkomst av material och varor.

EMS - Effektivt system för snabb transport

Elektriska monorail-system, en integrerad systemlösning. Effektiva system för snabb transport av stora mängder material och varor från ett område till nästa i hanterings-, monterings- och produktionsanläggningar.

Sorteringsanläggningar

Lager och distributionscenter är under ständig tillväxt. För att klara de höga volymerna av varor implementeras allt fler omfattande sorteringssystem. Allt eftersom hastigheterna och komplexiteten i dessa system ökar ställs högre krav på en tillförlitlig strömtillförsel

Mekaniskt plattformssystem för ökad effektivitet

Mekaniskt plattformssystem för ökad effektivitet. Används ofta för att stödja och automatisera olika produktionsprocesser.

Transportband

Flexibla systemlösningar för transportering av material. Transportband för pallar (EPC, electric pallet conveyor) kan anpassas för en mängd olika uppgifter.

Intelligent elförsörjning för industri

Olika branscher och industrier har väldigt olika krav på elförsörjningen till just sin anläggning. Inom tung industri, såsom varvsindustrin eller stålindustrin, krävs ofta robusta högströmsenheter (63 A, 125 A). I monteringsanläggningar är dock kraven annorlunda här krävs oftast bara 32 A och jordade uttag.

Eldistributionssystem till event

Det finns många tillfällen där vi är i behov av en flexibel strömtillförsel och kraftdistribution. Det kan till exempel handla om festivaler, nöjesparker, laddstationer för elbilar, campingplatser och båtplatser.

Kraftförsörjning till byggarbetsplatser

Säkerställa en effektiv och stabil strömtillförsel till byggarbetsplatsers verktyg och maskiner.

Strömmatning till verktyg

Många industrier strävar efter att minska stillaståendet och onödiga stopp till följd av tex verktygsbyte, batteribyte och liknande. Med strömmatning till verktygen genom hela produktionslinan ökar effektiviteten.