Alla industrier har sina krav

Det finns en mängd olika industrier på den svenska marknaden och alla med sina särskilda krav

Oavsett om det handlar om fordonsindustrins höga krav på flexibilitet och tillförlitlighet, tunga industriers krav på att tåla damm, korroderande material och en överhängande explosionsrisk, eller lantbrukens krav på att maskinerna ska tåla fukt och skiftande väderförhållanden har vi produkterna och lösningarna för kraft- och signalöverföring samt radiostyrning.

Några industrier som vi arbetar mot idag är:

 

Relaterade artiklar

 

Kundprojekt:

Kabeltrummor för kylning av lastbilar

Fjäderdrivna trummor med tillhörande kontaktdon

Kabeltrummor till Dramaten

Nya trummor och kontaktdon för styrning av ljus och dekor