Kvalitet & miljö

Aktivt och målmedvetet arbete för att skapa långsiktig hållbarhet

KranEl bedriver ett aktivt och målmedvetet kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Ett naturligt steg i detta arbetet har varit att utarbeta välfungerande ledningssystem. Våra system är anpassade till kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 och arbetsmiljöstandarden ISO 45001, och vi är idag certifierade i enlighet med dessa.

Kvalitetspolicy

Vår vision om att vara våra kunders förstahandsval av leverantör och samarbetspartner kräver att vi levererar hållbara produkter och lösningar som möter och överträffar kundens behov och förväntningar. För att åstadkomma detta strävar vi efter att uppnå noll kvalitetsfel. Läs vår kvalitetspolicy här

Miljöpolicy

Vår största orsak till miljöpåverkan är utsläpp från transporter av gods från leverantörer och till kunder. Vårt mål är att hela tiden arbeta aktivt för att minska utsläpp, avfall och energiförbrukning. Läs vår miljöpolicy här

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig och strategisk fråga för oss. Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att skapa en arbetsplats som upplevs trygg, utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera säkerhet och hälsa i arbetet samt uppmuntran till egen och gemensam friskvård. Läs vår arbetsmiljöpolicy här