Materialhantering

Ökade krav på materialhantering

Ökande krav på materialhanteringen. Effektivare flöden är nu ett måste

Onlineförsäljningen ökar allt mer och med den följer en ökning av fraktvolymerna, detta resulterar i nya utmaningar för den moderna materialhanteringen. Material- och varuflöden är nu i ökande grad behov av automatisering. När både volymerna och antalet artiklar ökar krävs automatiseringen av lagerlokaler och varudistributionssystem på en begränsad yta. Våra produkter och lösningar lever upp till dessa krav då de har en kompakt design och lämpar sig väl för höga hastigheter. Vi har produkterna som kan effektivisera materialflöden i fabriker, distributionscenter, hamnar, sjukhus och flygplatser med mera. 

I fallen där automatisering av materialhanteringen inte är den mest effektiva lösningen kan kraven på och behovet av en säker och noggrann styrning och hantering av materialet fortfarande vara nog så viktig. Med hjälp av våra radiostyrningar kan en noggrann kontroll vid förflyttning av material erhållas. Våra radiosystem är designade för att effektivt kunna styra materialhanteringen i exempelvis fabriker, sågverk, stålverk, smältverk, lager eller hamnar.

Några exempel på applikationer som KranEl har lösningarna till:

Relaterade artiklar:

Kundprojekt:

Induktiv kraftmatning till AGVer

Förarlösa AGVer för ökad lönsamhet och effektivitet

Strömbanor till plockskyttlar

En lösning för att optimera plockhastigheten