Ökade krav på materialhantering

Ökande krav på materialhanteringen. Effektivare flöden är nu ett måste.

Onlineförsäljningen ökar allt mer och med den följer en ökning av fraktvolymerna, detta resulterar i nya utmaningar för den moderna materialhanteringen. Material- och varuflöden är nu i ökande grad behov av automatisering. När både volymerna och antalet artiklar ökar krävs automatiseringen av lagerlokaler och varudistributionssystem på en begränsad yta. Våra produkter och lösningar lever upp till dessa krav då de har en kompakt design och lämpar sig väl för höga hastigheter. Vi har produkterna som kan effektivisera materialflöden i fabriker, distributionscenter, hamnar, sjukhus och flygplatser med mera.

Några exempel på applikationer som KranEl har lösningarna till:

Relaterade artiklar:

Relaterat