Sorteringsanläggning

Strömtillförsel i höga hastigheter


Lager och distributionscenter är under ständig tillväxt. För att klara de höga volymerna av varor implementeras allt fler omfattande sorteringssystem. Allt eftersom hastigheterna och komplexiteten i dessa system ökar ställs högre krav på en tillförlitlig strömtillförsel för att säkerställa maximal prestanda. Vårat breda sortiment av produkter och lösningar för rörlig strömmatning uppfyller dessa krav.

 

Lösningar för sorteringsanläggningar

Strömskenor

  • Hållbar, pga solid kopparskena
  • Kompakt design för implementering i applikationen
  • Olika kombinationer av fästanordningar
  • Kundanpassad efter din applikation

Induktiv kraftöverföring

  • Kompakt design för minimal installationsyta
  • Underhållsfri
  • Inga begränsningar för hastighet och acceleration