Allmänna köpvillkor

Nedan Allmänna köpvillkor gäller mellan företagen KranEl AB (härefter kallat KranEl) och Kund. Med Kund menas Part som beställt varor eller tjänst från KranEl. Om Kunden har ingått i ett separat avtal med KranEl har det avtalets definitioner och villkor företräde framför dessa Allmänna köpvillkor i fall där det skulle föreligga motstridigheter. Nedan villkor gäller beställningar gjorde via e-post, telefon, webbutik eller muntligt. I de fall då villkoren gäller ett specifikt beställningsförfarande specificeras detta.

För att kunna beställa via kranel.se måste du vara en registrerad kund och ha ett konto för webbutiken. För att bli webkund klicka här.

För alla beställningar som sker via vår webbutik (kranel.se), över telefon eller e-post kommer vi behöva kontaktuppgifter/personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen) och GDPR, läs vår integritetspolicy här.

Webbutiken är tills vidare endast för företagskunder.

 

Priser

Samtliga priser i webbutiken är angivna i svenska kronor (SEK). Priserna uppges exklusive moms. Detta då vi endast säljer till företagskunder via hemsidan. För artiklar med saldo är det angivet pris på hemsidan på beställningsdagen som gäller, för beställningsvaror förbehåller vi oss rätten att uppdatera priset vid order. Vi förbehåller oss även rätten att uppdatera priset på kabel om inte hela den önskade längden finns i lager. Vi reserverar oss för pris-, text- och bildfel. 

Önskar man handla i Euro får beställning göras via e-post eller telefon.

Notera att alla priser är inklusive koppar oavsett beställningsförfarande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna, utan att föregående meddelande kunden detta, till följd av valutaförändringar, väsentligt ändrade råvarupriser och råvaruindex. För övriga prisjusteringar förbehåller vi oss rätten att även ändra dessa utan föregående meddelande.  

Frakt, emballage, eventuella kapningsavgifter och i förkommande fall andra offentliga pålagor så som miljöavgifter etcetera tillkommer. Vid ordervärde brutto under 500kr exklusive moms tillkommer även en minimiorderavgift om 200kr (eventuell orderrabatt kvarstår). Läs mer om fraktkostnader under Frakt och Leveranser.

Betalningsvillkor

Kredit lämnas efter sedvanlig kreditprövning, normalt 30 dagar. Kreditbeloppets storlek bedöms för varje enskild kund. I annat fall sker leverans mot förskottsbetalning. Dröjsmålsränta debiteras med gällande referensränta +8%.

Fakturan skickas normalt efter att materialet lämnat vårt lager i enlighet med överenskommet faktureringsalternativ. Nedan listas de faktureringsalternativ vi erbjuder.

 • E-faktura
 • PDF-faktura 
 • Pappersfaktura. Fakturaavgift om 45kr tillkommer

 

Produktutförande

Enligt tillverkarens specifikation vid leveranstillfället. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering ändra produktspecifikationer. Avvikelser mellan bilder och text i katalogen och produkten kan förekomma. Vi reserverar oss för pris-, text- och bildfel.

 

Frakt och leveranser

Nedan följer information om leveranstider, delleveranser och leveransvillkor.

KranEl ersätter inte leveransförseningar som beror på orsaker utanför vår kontroll.

Det är kundens ansvar att tillse att varorna är levererade innan arbete påbörjas, vi påtar oss inget ansvar för stillestånd m.m. Det är kundens ansvar att tillse att adressen, e-post och mobilnummer som användes vid beställningen är rätt.

Leveranstider

Nedan följer de normala leveranstiderna för våra artiklar, avvikelser kan förekomma.

 • Normal leveranstid för lagerhållna artiklar 1-3 arbetsdagar. Se ordererkännande för uppskattad leveransdag från lager.
 • Normal leveranstid för beställningsvaror är 2-8 veckor. Se ordererkännande för uppskattad leveransdag från fabrik/lager. Notera att ändringar kan förekomma till följd av förseningar från fabrik. 
 • På hemsidan förekommer artiklar märkta med en lastbil. Detta indikerar att artikeln finns i lager och normalt levereras inom 1-3 dagar. För vissa artiklar (främst kabelkedjor) kan leveranstiden vara 1-5 dagar till följd av produktionstid.
 • Notera att saldo för kabel är summan av alla batcher. Har vi inte önskad längd i ett stycke i lager kontaktar vi dig.

Delleveranser

För weborder sker normalt inte delleverans om inget annat avtalas. Om någon position på beställningen måste beställas från leverantör kommer beställningen skickas till kund först efter att alla varor finns tillgängliga i vårt lager. Kunden kan i kassan under Orderinformation informera om delleverans eller om ett specifikt leveransdatum önskas.

För andra beställningar (ej weborder) som innehåller både lagerhållna och beställningsvaror kommer leverans ske enligt överenskommelse med kund.

I sällsynta fall kan varor från leverantör vara restnoterade eller utgått, om så är fallet kontaktar vi dig som kund så snart vi tillhandahållit informationen. 

Leveransvillkor

Leveranser sker till hela världen. Extra avgifter för tull och administration etc. kan förekomma vid leverans utanför Sverige. 

Leveranser sker normalt med Schenker och med nedan förutsättningar:

 • Fabriksleveranser: Normalt DDP 021 Trelleborg, enligt Incoterms 2020 
 • Lagerleveranser: FCA 021 Göteborg, enligt Incoterms 2020
 • Emballage: Vid alla leveranser gäller exkl. emballage
 • Övriga leveransvillkor: Allmänna leveransbestämmelser NL17
 • Leveranstid: Enligt orderbekräftelse
 • Emballage och fraktkostnader tillkommer vid fakturering om inget annat är avtalat med kund.

I fall där kunden avtalat annat, t.ex. önskat transportsätt eller uppgett eget fraktkundnummer, kommer leveransen att skickas i enlighet med detta.

I webbutikens kassa står det ”Frakt enligt avtal”, detta syftar till ovan angivna alternativ.

 

Befrielsegrunder (force majeure)

I enlighet med Allmänna leveransbestämmelser NL17

 

Retur och Reklamation

Retur/Ångerrätt 

Företag som beställer lyder under köplagen och har ingen ångerrätt. Vi säljer normalt inte till privatpersoner. Undantag kan förekomma.

Reklamation

Om du har fått en skadad eller felaktig (fel mot vad du beställt) vara ber vi dig att omgående (senast 10 arbetsdagar från mottagandet av varan) kontakta oss på office@kranel.se. Varan får inte installeras. Läs mer om tillvägagångssättet för att reklamera en vara längre ner.

Vi ersätter inga kostnader för arbete som erfordrats för att byta ut den defekta produkten.

Dolda transportskador, skadade varor och eventuella felskick ska anmälas till oss senast inom 10 arbetsdagar från det att ni har mottagit era varor. Synliga transportskador anmäles direkt till transportören av försändelsen. Det är kundens ansvar att kontrollera levererade varor så att mottagen leverans är korrekt och intakt. Om ni mottagit en felaktig vara eller en vara med transportskada får denna inte installeras. Detta ska omgående anmälas till oss på office@kranel.se. Varan ska returneras till oss i nyskick/det skick den erhölls, i annat fall godkänns inte reklamationen. Detta gäller oavsett omständigheter. Läs mer om tillvägagångssättet för att reklamera en vara här.

Skador eller fel som uppstått och som enligt KranEl (inkl. våra leverantörer) avgjorts som handhavandefel, fel som uppstått efter inkoppling eller som inte genom kontroll kan bevisas vara fel på produkt, godkännes ej. Det är den behörige installatören/elektrikerns ansvar att kontrollera att arbetet är korrekt utfört och att kontrollera att rätt produkter är installerade på rätt sätt. En defekt vara får aldrig kasseras utan godkännande från personal hos KranEl. Om varan kasseras utan godkännande godkänns inte reklamationen. Detta gäller oavsett omständigheter.

Vid en reklamation där returetikett erhållits med ersättningsvaran eller utskickad separat måste den defekta varan skickas tillbaka snarast (senast inom 14 dagar ifall inget annat avtalats) annars kommer varan debiteras efter påminnelse skickats ut via e-post.

Reklamationsprocess

För att vi ska kunna behandla er reklamation så måste reklamationen anmälas enligt nedan, samt i övrigt följa våra villkor för reklamationer.

REKLAMATIONSFORMULÄR

 1. Reklamationsanmälan ska göras inom 10 dagar från att varan var mottagen. Varan får inte kasseras eller returneras innan vi återkommit med vidare instruktioner.
 2. Fyll i reklamationsformuläret och skicka det till office@kranel.se.
 3. Vi kontaktar dig så fort reklamationsbegäran är under behandling.
 4. Beroende på omständigheterna händer normalt något av följande:
 • Du erhåller en ny produkt och en retursedel. Du skickat tillbaka den skadade eller felaktiga varan inom skälig tid (senast inom 14 dagar). Varan ska skickas tillbaka i det skick den erhölls/nyskick med komplett förpackning.
 • Vi ber dig kassera varan och du erhåller en ny
 • Vi skickar en kredit om ny produkt inte ska erhållas
 • Vi kan inte godkänna reklamationen och du blir därmed betalningsskyldig

 

 

Senast ändrad: 2024-02-29