Integrerade systemlösningar - en enkel källa

Elektriska monorail-system (EMS) är effektiva system för snabb transport av stora mängder material och varor från ett område till nästa i hanterings-, monterings- och produktionsanläggningar. För detta behöver monorailsystemet inte bara effektiv kraftöverföring utan också lösningar för positionering, kommunikation och kontroll.

Precis som med kraftöverföring finns det lösningar som är särskilt lämpliga för vissa miljöer eller applikationer. Vi har exempelvis både optiska och magnetiska positioneringssystem som båda håller exakt positionering även efter strömavbrott. Era behov när det kommer till transportlängd och -hastighet, mätnoggrannhet eller exempelvis särskilt smutsiga eller utsatta miljöer avgör vilken positioneringslösning som är bäst lämpad.

Att kunna integrera alla lösningar i ett och samma system för styrning är en stor fördel när det kommer till översikt, kontroll och underhåll.

Prata med oss om monorailsystem, eller om skyttlar och automatlager

Exempel på lösningar för monorailsystem:

Strömskenor

 • Kompakt design för implementering i en EMS-profil
 • Olika kombinationer av fästanordningar
 • Kundanpassad efter din applikation

Induktiv kraftöverföring

 • Kompakt design för minsta möjliga installationsyta
 • Underhållsfri
 • Inga begränsningar för hastighet och acceleration

Positionering

 • Enkel implementering
 • Optisk eller magnetisk
 • Millimeterprecision
 • Absolut positionering även efter spänningsfall eller omstart av systemet

Dataöverföring

 • Inga störningar till eller från andra trådlösa WLAN-system
 • Hög överföringshastighet. Upp till 100 Mbit/s, snabb och konstant cykeltid, PROFIsafe
 • Snabb driftsättning. Plug & play.

Styrsystem

 • Brett utbud av effektsteg för varje elektrifierad transportapplikation
 • Öppen och transparant parameterisering

 

VAHLE Smart Collector är ett intelligent ledningssystem som hela tiden analyserar tillståndet hos ledningssystem och deras komponenter under drift. Det gör det möjligt att upptäcka tecken på slitage eller fel i ett tidigt skede och att reducera oplanerade stillestånd till ett minimum.