Dataöverföring

SMG och Powercom - två typer av störningsfri dataöverföring

Säker och störningsfri dataöverföring är en grundläggande förutsättning för kommunikationen mellan människa och maskin. Ju mer komplexa processerna blir, desto fler styr- och diagnostiksignaler genereras. Idag är datavolymerna ofta så stora att överföringshastigheterna för strömskenor inte längre är tillräckliga. Istället används avskärmade spårbaserade vågledare som överföringsmedium, vilket möjliggör högre hastigheter och samtidigt tillförlitligt skyddar dataströmmen mot påverkan från omgivningen. Med våra produkter för  dataöverföring garanteras en säker och störningsfri dataöverföring vid alla tidpunkter.

Vi har två beprövade lösningar från Vahle; två varianter av SMG — kapslad microvårgsbana som erbjuder full duplex överföring av bla video, intranet i 6 simultana kanaler, samt Powercom — överföring av signaler via kraftnätet. Alla lösningarna säkerställer en säker och störningsfri dataöverföring.

 

Inga produkter matchade sökningen