Radiostyrd materialhantering

Kranen är fortfarande den mest effektiva anordningen inom materialhantering. Modern materialhantering använder en kombination av traverser, telfrar, monorail och många andra typer av ”under-kroken-utrustning”, för att med precision förflytta last från en plats till en annan. 

En av våra styrkor är förmågan att effektivt anpassa kundspecifika radiostyrningar till komplicerade specifikationer och krav. Vår stora flexibilitet tillåter oräkneliga kombinationer mellan sändar- och mottagarkonfigurationer. 

För materialhantering används vanligtvis några av följande sändare:  GL, GR, Ergo F, Ergo MFSHL, Pocket MFSHL, Nova S, Nova MNova L eller Nova XL  

Traverser 

Traverser är en idealisk applikation för radiostyrningar. Vi erbjuder ett brett sortiment av standardsystem som sammanfogar de många olika varianter av fjärrstyrda traverser. Ingen konfiguration eller uppdrag är för stort för våra kundanpassade radiosystem.

För kranstyrningar och radiostyrning av traverser används vanligtvis några av följande sändare:  GLGR, Ergo F, Mini, Ergo MFSHL, Pocket MFSHLNova MNova L eller Nova XL

Containerhantering

Containerhantering blir mer och mer viktigt i dagens industri. Det finns flera krankonstruktioner för att hantera containrar på det mest precisa, säkra och effektiva sätt. Oavsett krantyp, har vi ett matchande radiosystem.

För radiostyrning av containerhantering används vanligtvis några av följande sändare: GLNova MNova L eller Nova XL