AGV, Automated guided vehicles

Öka nyttan av AGV och förarlösa materialtransporter med effektiv energiöverföring


Självkörande truckar (AGV eller Automated Guided Vehicles) är en robotteknik som blir allt vanligare. Ofta handlar det om truckar som kontrolleras med hjälp av sling eller laserstyrning och används inom lager, transport och logistik, och till materialförflyttning i tillverkningsindustri.

Rätt implementerat kan AGVer ge stora konkurrensfördelar genom att förbättra effektiviteten, kvaliteten och flexibiliteten i transport- och produktionsprocesser samtidigt som de sänker de totala kostnaderna.

AGV – fyra starka argument:

Effektivitet
AGVer kan hjälpa till att öka effektiviteten i produktionslinjer genom att automatisera förflyttningen av material och produkter. Detta kan bidra till att minska behovet av
mänskliga arbetare, eller frigöra dem för att utföra andra uppgifter.

Kvalitet
AGVer kan bidra till att förbättra kvaliteten på produkterna genom att minska risken för mänskliga fel.

Flexibilitet
AGVer kan snabbt och enkelt konfigureras om för att klara förändringar i tillverkningsprocessen. Detta kan bidra till att minska
stilleståndstiden och öka flexibiliteten i produktionslinjen.

Kostnadsbesparingar
Automatisk förflyttning av material och produkter kan bidra till att minska de totala kostnaderna för produktionsprocessen.

Det som kallas den fjärde industriella revolutionen, eller “Industry 4.0”, sker parallellt inom tillverkning, logistik, innovation och administration. I stort handlar det om ökad automatisering och dataanvändning och -utbyte. Det är ett paradigmskifte som både är beroende av och driver utvecklingen av ett antal nya teknologier, som Internet of Things (IoT), molnbaserade lösningar, autonoma fordon och maskiner med mera. 


Rätt strömförsörjningslösning för optimerad kapacitet

 

Mycket av de värden som automation och AGV i stort erbjuder är direkt eller indirekt kopplat till valet av strömförsörjning/kraftöverföring. Vi har ett brett sortiment av laddkontakter och induktiva system och garanterar att du kommer hitta en effektiv, smart och kostnadsmedveten lösning för ditt system. Vi är gärna behjälpliga i valet av lösning – ta kontakt med oss med frågor eller funderingar.

 

KranEls lösningar för AGV:er

Laddkontakter

  • Multifunktionella. Kan användas för laddströmmar, data- och signalöverföring.
  • Robusta och slitstarka.
  • Kundanpassade, mängder av applikationsspecifika lösningar.
  • Hög effektivitet.
  • Vi har ett stort sortiment av stan standardprodukter i vår portfölj.

Induktiv kraftöverföring

  • Kompakt design för minimal installationsyta.
  • Underhållsfri.
  • Inga begränsningar för hastighet och acceleration.
  • Hög effektivitet.
  • Stort utbud av pick-ups. kundanpassade efter dina behov.

 

Läs mer Jernbros kundanpassade AGVer med vår induktiva kraftmatning här