Strömbanor till plockskyttlar

En lösning för att optimera plockhastigheten

EHL Prolist levererar trälister och foder till byggvaruhusen. För att på ett effektivt sätt plocka materialet använder de plockskyttlar. Skyttlarna har tidigare drivits med hjälp av kabeltrummor men slutkunden efterfrågade nu en lösning för att få upp plockhastigheten.

Vi tog fram en lösning baserad på strömbanor av typen KBHF 5/80. 2 banor á 61m.

Systemen använder sig av dubbla strömavtagare som för denna applikationen var tvungna att monteras tätare än normalt för att inte krocka med ändinmatningen. Detta blev dock inget problem då upphängningarna hänger tätt.

Vår kund Dematek skötte installationen.

Kommentar från kunden:

Nu kan vi köra full hastighet igen