En bred portfölj för att möta en stor variation av krav

Olika branscher och industrier har väldigt olika krav på elförsörjningen till just sin anläggning. Inom tung industri, såsom varvsindustrin eller stålindustrin, krävs ofta robusta högströmsenheter (63 A, 125 A). I monteringsanläggningar är dock kraven annorlunda här krävs oftast bara 32 A och jordade uttag.

I och med Industri 4.0 ökar ständigt efterfrågan av integrerade nätverksanslutningar. Detta i kombination med ett ökat fokus på energihantering och energieffektivitet kommer kräva att fler mätpunkter installeras hela vägen genom industrins elnät. Resultatet är att företaget kan övervaka sin egen förbrukning samt belastningen på systemet.

Med hjälp av våra elcentraler av olika storlek och varianter kan vi erbjuda dig en omfattande intelligent eldistributionslösning hela vägen från kraftverket in till industrin.

Våra lösningar för elförsörjning till industrin: