Eldistributionssystem till event

Innovativa system för en flexibel strömtillförsel


Det finns många tillfällen där vi är i behov av en flexibel strömtillförsel och kraftdistribution. Det kan till exempel handla om festivaler, nöjesparker, laddstationer för elbilar, campingplatser och båtplatser. Med statiska och mobila transformatorstationer och ställverk kan vi omvandla eller växla lågspänning till maximalt 400 V. Elen distribueras sedan via ett brett sortiment av huvud-, sub- och terminaldistributörer för alla typer av tillfälliga eller statiska ändamål. Fördelen är att, beroende på energibehovet, kan nu effektfördelningen skalas och utökas när som helst. CEE-don, industridon eller laddstationer för tex elbilar blir sedan ”överlämningspunkten” till konsumenterna.

Lösningar för eldistribution vid event