Kraftförsörjning till byggarbetsplatser

Lösningar för en effektiv och stabil strömtillförsel


Vi erbjuder byggarbetsplatser en bred produktportfölj för att säkerställa en effektiv och stabil strömtillförsel till deras verktyg och maskiner.

Vi kan tillhandahålla allt från transformatorstationer, stationära och portabla elcentraler till specialanpassade elcentraler för elförsörjning av containrar, grundvattenpumpar, belysningssystem och kranar. Självklart tillhandahåller vi även förlängningskablar.

Framtidens byggarbetsplatser är digitala

Med Intelligent Power Distribution (IPD) erbjuder vi hårdvaru- och mjukvarulösningar för att tillgodose de ökade behovet av att övervaka och mäta energiförbrukning, energibelastning, projektplanering och tester.

Lösningar för byggarbetsplatser