Strömmatning till verktyg längs produktionslina

Många industrier strävar efter att minska stillaståendet och onödiga stopp till följd av tex verktygsbyte, batteribyte och liknande. Med strömmatning till verktygen genom hela produktionslinan ökar effektiviteten.

I exempelvis tillverknings- och verkstadsindustrier finns ofta ett behov av att arbeta på produkten samtidigt som den förflyttas genom produktionslinan. Genom att hitta en lösning där verktygen eller testutrustningen följer med produkterna kan man öka effektiviteten. Man undviker då således att enheterna behöver stå stilla tills de är klara för att sedan skickas vidare till nästa station, samt att man inte heller behöver man koppla i och ur kablarna till verktygen.

Detta har vi löst för ett flertal kunder genom ett så kallat KTW-system. Systemet möjliggör för kunden att föra med sig strömmatningen genom hela produktionslinan utan att behöva koppla i eller ur några kablar och kontakter.


Kontakta oss för mer information om dessa lösningar.