Materialhantering

Ökade krav på materialhantering

Kraven på materialhantering, och intralogistiska system ökar. Effektivare materialflöden är nu ett måste.

Ökad onlineförsäljning resulterar i ökade volymer av skeppade varor och material vilket i sin tur ställer krav på att material- och varuflöden ska automatiseras allt mer. Vi har produkterna som kan effektivisera materialflöden i fabriker, distributionscenter, hamnar, sjukhus och flygplatser med mera.

Några exempel på applikationer som KranEl har lösningarna till:

  • Höglager
  • Transfervagnar
  • Skyttelsystem
  • Sophantering
  • Conteinerhantering
  • AGV
  • Skyttelsystem
  • Sorteringssystem
  • Bagagehantering
  • Bulkmaterialhantering