Stålkedjor till borrmaster

Ett effektivt sätt att skydda kablar i tuffa miljöer

Scandinavian Pile Driving, SPD, tillverkar borr- och pålningsmaster. För att skydda kablar och slangar i den tuffa miljön där dessa maskiner används har KranEl fått förtroendet att leverera SL kedjor.

SL-kedjan är en robust kabelkedja som klarar stora kabelvikter och grova slangar.