Radiostyrningar för Mobila applikationer

Det finns en mängd olika mobila applikationer som är tacksamma och fördelaktiga att styra med hjälp av radio.

Vanliga applikationer är fordon, påbyggnationer på exempelvis slamsugningsbilar, bärgningsfordon och grävmaskiner.  Men även krossar, sorteringsverk, siktstationer, betongpumpar och terrängfordon är vanliga applikationer. 

Krossar och sorteringsverk 

Krossar, sorteringsverk och siktstationer är en klassisk applikation för radiostyrningar. När en radiostyrning väl är monterad på denna typ av mobila applikationer är operatören fri att placerare sig på ett säkert avstånd från maskinen för att effektivt kunna manövrera den. Oavsett om det gäller styrning av funktioner eller förflyttning av maskinen möjliggör våra radiostyrningar från Hetronic en precis kontroll över material på flera ton, samt en säker och pålitlig manövrering av associerande maskiner. Vi erbjuder en mängd radiostyrnigar speciellt konstruerade för marknaden av stenkrossar och sorteringsverk. För styrning av dessa applikationer används vanligtvis någon av följande sändare: Ergo F, Ergo F21, Nova MNova L eller Nova XL . 

 


Grävmaskiner 

Att kunna förflytta sig ut ur grävmaskinen och ta med sig all funktionalitet och kunna röra sig fritt runt maskinen kan i många fall bidra till högra effektivitet och precision av arbetet som utförs. Med våra proportionalstyrningar försäkrar vi mjuka rörelser fria från ryckningar.  

Vi har en mängd olika radiostyrningar speciellt framtagna för grävmaskinsmarknade. Vanligtvis används någon av följande sändare: GLNova MNova LNova XL  eller GR

Betongpumpar 

Betongpumpar är en klassisk applikation för radiostyrningar. Väl monterad med en radiostyrning är operatörerna fria att placera sig på säkert avstånd från maskinen och behöver inte längre förlita sig på handsignaler eller tvåvägsradio. Våra mjuka proportionalstyrningar möjliggör för operatören att med hög precision styra bommen som ofta kan vara upp till 65meter. 

För radiostyrning av betongpumpar används vanligtvis någon av följande sändare: GLNova SNova L eller Nova XL .