VMT Bärskenor

Snabb och enkel installation av strömbanor och strömskenor

Bärskenan har designats för att möta den nya generationens specifika krav för lagerinstallationer och transfervagnar. Detta skensystem passar flertalet av våra strömskenor, strömbanor och positioneringssystem. Skenan består av en robust och solid konstruktion vilket bidrar till en okomplicerad och enkel montering.

VMT Bärskena produktkatalog

Inga produkter matchade sökningen