Släpringsdon

Öppet eller kapslat utförande

Släpringsdonen, från Vahle och Ravioli, tillverkas i öppet eller kapslat utförande för alla erforderliga spänningar, märkströmmar och poltal. De lämpar sig för roterande överföring av ström till de mest varierande slag av strömförbrukare.

Inga produkter matchade sökningen