FE - radiolänk

En radiolänk mellan olika maskindelar

FE sändaren är en flexibel lösning framtagen  för att fungera som en radiolänk mellan olika maskindelar i en applikation. Den möjliggör att på ett smidigt sätt slippa stora delar av kabeldragningen mellan t.ex. hytten på en skogsmaskin ut till verktyget/maskinen som ska styras. FE sändaren har stora möjligheter till anpassningar, kan kombineras med alla våra mottagare och kan även fås med återkoppling.

Inga produkter matchade sökningen