Proportionala utgångar

Våra fullt konfigurerbara och mycket pålitliga mottagare med proportionalutgångar från Hetronic erbjuder en lösning för praktiskt taget all industriell utrustnings processkontroll, och är designade för den högsta nivån av säkerhet, pålitlighet och effektivitet.

Dessa mottagare inrymmer olika typer av styrgränssnitt så som spänningskontroll (VC) och PWM proportionella utgångar (eller kombinationer av dem båda), digitala/analoga in- och utgångar, CAN Bus, RS232 styrkabel och många fler.

Dessa mottagare uppfyller SIL 3 PLd och finns tillgängliga som förkonfigurerade standardvarianter eller anpassade för att möta applikationens specifika behov. De drivs med 12-24VDC, har en inbyggd LED-diagnostik och kan anpassas för olika behov av frekvensband.

Inga produkter matchade sökningen