CPS 140kHz

Många företag står inför utmaningen att få upp genomströmningstal inom allt kortare produktionscykler för att förbli konkurrenskraftiga. Detta kan endast uppnås om produktions- och transportbandssystem är fullt tillgängliga hela tiden. Kraftöverföringen spelar en nyckelroll i detta sammanhang.

En extremt flexibel lösning, särskilt för mobila applikationer, är kontaktlös kraftöverföring. Eftersom induktiva system inte kräver någon mekanisk kontakt är de slitagefria, vilket minskar både underhållstider och driftskostnader.

En annan fördel är att tekniken snabbt kan leverera toppkraft och möjliggöra obegränsade körhastigheter.

Med CPS140 erbjuder vi en liten och kraftfull induktiv lösning för att säkert försörja mobila applikationer med ström. Konceptet för CPS 140kHz är särskilt inriktat på linjära tillämpningar så som sorteringsystem eller förpackningsmaskiner.

För tunga system som självkörande fordon (AGV) eller kranar erbjuds den kraftfullare 20kHz-tekniken som ett alternativ. Den spänningsbegränsade CPS140 imponerar också med hög effekttäthet och låg installationsinsats.

Den variabla kombinationen av primärenheten med olika typer av pickuper och regulatorer gör också systemet skalbart. Särskilt där många mobila applikationer används erbjuder CPS betydande prisfördelar.

 

För att se hur CPS kan nyttjas för transportband klicka här.