Radiostyrd gräsklippare

Industriell radiostyrning går utmärkt att addera eller uppgradera även för befintliga maskiner. Den här släntgräsklipparen var ursprungligen utrustad med en feldimensionerad radiostyrning. När vår kund kom till oss med maskinen hade radiostyrningen brunnit och maskinen var obrukbar. 

En radiostyrning som är för klen och brinner upp blir en en fara för maskinen, omgivningen och för operatören. Inte minst under torra somrar då en brand snabbt kan sprida sig i torrt gräs. 

Den här typen av klippare klipper i ojämn terräng, sly och svårtillgängliga områden som branta slänter, utmed järnvägar, rondeller och nära vattendrag. Med hjälp av pålitlig radiostyrning kan arbetet utföras på ett säkert sätt och på tryggt avstånd, och på så sätt undvika personskador eller trafiknära arbete. Radiostyrning innebär också en förbättrad arbetsmiljö eftersom operatören utsätts för mindre buller och avgaser. 

Radiostyrningen som nu sitter på vår kunds gräsklippare är av typen Nova M. Det är en av våra enklaste och minsta modeller, och har ett komprimerat utrymme i kontrollpanelen. I panelen finns plats för digitala eller proportionella joysticks, paddelspakar och andra extra funktioner. Handkontrollen har ett uppladdningsbart batteri och kan anpassas helt efter kundens behov av styrning och brytare.