Nya pålitliga byggcentraler ersätter befintlig lösning

Högströmsdon måste vara fullständigt säkra, de ska även vara hållbara och pålitliga. Strömförsörjningen på en byggarbetsplats får inte fallera eftersom det innebär förseningar och ökade kostnader. Med utgångspunkt i det valde det schweiziska företaget ebs Energie AG, som producerar förnybar el, att utvärdera sin uppsättning av kontaktdon till deras byggcentraler. Resultatet blev att de gick över till kontakdon från R&S Rauscher & Stoecklin eftersom deras tidigare don ofta gick sönder av slitage eller när de bytte byggarbetsplats.

Byggcentraler används för tillfälliga nätanslutningar på byggarbetsplatser. De behövs överallt där det ännu inte finns någon installerad eller tillräcklig nätanslutning, till exempel i nya fastigheter.

R&S högströmsdon är mekaniskt stabila och robusta vilket ger produkterna en ökad livslängd och minskat underhållsarbete. Under 2020 började ebs Energie AG att anpassa sina byggcentraler och matarkablar med nya högströmsdon och arbetet pågick systematiskt under två år. 

De nya produkterna som installerades var sju stycken panelintag av typen MCP-S5/200/400V-6h och lika många skarvkontakter av  typen FC-S5/200/400V-6h. Det är kompakta modeller i utförandet C-Line, med robusta plasthöljen, vilket gör att de är särskilt lämpade för applikationer i begränsade utrymmen.