Kabeltrummor för marin eldrift

Marin eldrift – linfärjor ger stora miljö- och hälsofördelar


I januari 2013 sattes Saga, Sveriges och troligen världens första eldrivna linfärja, i drift av Trafikverket. KranEl levererade den motordrivna kabeltrumman till färjan som kör den 130 meter långa sträckan mellan Hamburgsund och Hamburgö. 

Efter det första lyckade försöket har vi fortsatt leverera kabeltrummor till Trafikverkets linfärjor, exempelvis Kornhallsleden mellan Göteborg och Kungälv  (Sveriges mest trafikerade linfärjeled), Ängöleden, Lyrleden, Stegborgsleden och Kastelletleden (Vaxholm). 

Vi på KranEl är stolta över att kunna vara med och möjliggöra fossilfri drift och därmed bidra till samhällets mål med minskat fossilberoende. Tack vare Trafikverkets beslut att gå över till eldrift är färjan nu nästan ljudlös och arbetsmiljön ombord är avsevärt förbättrad.

Kabeltrumma med många användningsområden

Enkelt uttryckt så sitter det en elkabel på en stor rulle som är monterad på utsidan av färjan. Kabeln rullas ut i takt med att färjan kör mellan färjelägena och ligger på botten precis som den vanliga linan. Kabeln är hela tiden inkopplad, så man slipper att springa iland och ladda batterierna som man måste göra med batteridrivna elfärjor. 

- Anders Werner, Trafikverket, https://www.sjofartstidningen.se/linfarja-i-bohuslan-forst-i-varlden-med-ny-teknik/(Sjöfartstidningen)

Linfärjor (även kallade vajer- eller kabelfärjor) styrs alltså av en eller två kraftiga stålvajrar som ligger i vattnet mellan kraftiga betongfundament i de två färjelägena. Färjans motor (eller i sällsynta fall, motorn på land) arbetar sig åt ena eller andra hållet över linan. 

Jämfört med dieseldrift har färjor med eldrift naturligtvis stora fördelar, likt fördelarna för bilar och andra transporter handlar det om minskade utsläpp, mindre slitage och förbrukning och minskat buller som annars påverkar både människa och natur. Men det finns ytterligare fördelar med just linfärjor jämfört med batteridrivna utföranden. Fördelen med färjetypen är att det möjliggör betydligt enklare konstruktioner. Enligt Trafikverket är linfärjor upp till 65 procent mer energieffektiva i drift än batteridrivna elfärjor. 

Redan vid premiärinstallationen i Hamburgsund kunde Trafikverket se att de snabbt kunde få valuta för installationskostnaden (Källa: Sjöfartstidningen 2013).

Våra motordrivna kabeltrummor används för automatisk upp- och avrullning av kabel eller slang ansluten till mobila maskiner. Trummorna drivs antingen med elmotor och magnetkoppling, slirkoppling eller med stilleståndsmotor. De kan användas till annat än strömmatning, exempelvis för datasignaler via fiber eller för gas eller flytande medier. Vid enklare installationer och där driftsintensiteten är lägre kan också våra fjäderdrivna kabeltrummor vara ett alternativ.

Produkt:

Vanliga användningsområden:

  • Alla former av portal- och svängkranar
  • Containerkranar
  • Staplingskranar
  • Lastningsanläggningar
  • Magnetkranar