Eldrivet solskydd

Roterande solskärm till Chalmers fastighet Kuggen

Chalmers vision är ”för en hållbar framtid” — något som gestaltas i den tydliga miljöprofilen hos byggnaden Kuggen på Lindholmen. Både design och systemval har gjorts för att skapa en så effektiv och miljöriktig byggnad som möjligt. Det handlar om anpassad ventilation, anpassad belysning, interaktiva system för värme och kyla, samt optimalt utnyttjande av dagsljuset.

Byggnadens triangulära fönster leder dagsljuset långt in i huset, mängden glas i fasad minskar och energiförbrukningen reduceras. Genom sin form med överskjutande våningsplan skuggar byggnaden sig själv och skapar på så vis ett effektivt inneklimat.

De översta våningsplanen skuggas av en roterande solcellsdriven skärm som sitter på utsidan av byggnaden. Skärmen förflyttar sig med solen – ett varv runt huset per dygn – och förhindrar därmed stark solinstrålning till husets översta kontorsplatser.

Vi har i detta uppdrag levererat vår KBH strömbana, som förser solskärmen med ström. Projektet innefattade en 109 meter lång rundbana (radie 17m) med strömbana av typen KBHS 4 poligt, 63A.

Solskärmen roterar smidigt runt Kuggen, och tillsammans med övriga miljöåtgärder bidrar det till Chalmers vision. Kuggen har Miljöklass Guld.

Våra KBH-strömbanor passar både för inomhus- och utomhusbruk för de allra flesta mobila strömförbrukare. Samtliga strömbanor är beröringsskyddade med PVC-kapsling och går att få med fjädrande skarvförbindningar (KBHF) eller skruvförbindningar (KBHS). 

Produkter