Cellplastbuffert Galvi

Underhållsfria cellplastbuffertar

En karakteristisk egenskap för dessa buffertar är dess reaktionen i förhållande till slaghastigheten: vid högre slaghastighet ökar reaktionskraften och därmed buffertarnas absorptionsförmåga av kinetisk energi.

Buffertarna levereras med fästplatta med 4 hål eller centrumbult. De större storlekarna har ingjuten kätting som nerfallsskydd.

Hittar du inte det du söker kontakta oss så hjälper vi dig.

Inga produkter matchade sökningen