Vahle

Plastkapslad strömbana VKS10

VKS10 är en kompakt beröringsskyddad strömbana med PVC-kapsling. Med plats för max 10 poler och är därmed speciellt lämpad för överföring av kraft, manöver, signal- och datakommunikation till automatikstyrda kranar/traverser och liknande. Märkströmmar 60 A till 280 A. Max 690 V. Kan även levereras med vertikala kurvor.

Teknisk info

För mer teknisk info gå till http://www.vahle.de. Se produkter.
Kunststoff-Schleifleitungen/Powerail Systems (PVC enclosed).