Vahle

Plastkapslad strömbana VKS

VKS är en kompakt beröringsskyddad strömbana med PVC-kapsling. P g a den platta konstruktionen är strömbanan idealisk att montera i trånga utrymmen t ex i livet på en travers-/telferbalk. Märkströmmar 60 A till 140 A. Max 690 V. Kan även levereras med horisontella och vertikala kurvor

Teknisk info

För mer teknisk info gå till http://www.vahle.de. Se produkter.
Kunststoff-Schleifleitungen/Powerail Systems (PVC enclosed).