Vahle

Plastkapslad strömbana MKHD-MKHF-MKHS

MKH är en beröringsskyddad strömbana med PVC-kapsling. Användbar både för inom- och utomhusbruk. Max 8 poler. Kan även förses med uppvärmning och heldragna kopparledare, samt levereras med horisontella och vertikala kurvor. Märkströmmar 40 A till 200 A. Max 690 V.

Teknisk info

För mer teknisk info gå till http://www.vahle.de. Se produkter.
Kunststoff-Schleifleitungen/Powerail Systems (PVC enclosed).