Vahle

Plastkapslad strömbana KSL, KSLi, KBSL

KSL-KBSL-KSLi är världens mest sålda beröringsskyddade strömbana med kapsling av PVC. Användbar både för inom- och utomhusbruk för de flesta slag av mobila strömförbrukare. Levereras även med horisontella och vertikala kurvor. Poltal max 5 st. Märkströmmar 40-200 A. Max 690 V. KSL, KBSL kapslingsklass IP23, KSLi IP54.

Teknisk info

För mer teknisk info gå till http://www.vahle.de. Se produkter.
Kunststoff-Schleifleitungen/Powerail Systems (PVC enclosed).