Vahle

Plastkapslad strömbana KBH

Den nya generationen av beröringskyddade strömbana med PVC-kapsling. Användbar för både inom- och utomhusbruk för de flesta slag av mobila strömförbrukare. Kan även förses med uppvärmning. Levereras även med horisontella och vertikala kurvor. Poltal max 5 st. Märkströmmar 40 A till 200 A. Max 690 V. Kapslingsklass IP23, IP24 alternativt IP44.

Teknisk info

För mer teknisk info gå till http://www.vahle.de. Se produkter.
Kunststoff-Schleifleitungen/Powerail Systems (PVC enclosed).