Vahle

Lättmetallkapslad strömbana LSV, LSVG

LSV, LSVG är beröringsskyddade strömbanor med kapsling av aluminium, användbara både för inom- och utomhusbruk, max 11 poler. Kan även förses med uppvärmning. Tack vare kapslingen monteras strömbanan med fördel även där omgivningstemperaturen är extremt hög eller låg kan även levereras med horisontella och vertikala kurvor.

Teknisk info

För mer teknisk info gå till http://www.vahle.de. Se produkter.
Sicherheits-Schleifleitungen/Powerail Systems (with metal housing).