Släpringsdon

Släpringsdon lämpar sig för roterande överföring av ström till de mest varierande slag av strömförbrukare.
Släpringsdon