Kontaktdon

Dessa produkter kallas även för uttag, stickpropp, skarvdon, uttagsdon och intag.

CEE

Vi har ett komplett utbud av CEE kontaktdon, intag och uttag, för vägg- och panel montering. Specialdon finns för bla för mediaanläggningar, fraktcontainrar, pumpar, husvagnar och även i kemikaliebeständigt utförande.
CEE-don finns även med skruvlös snabbanslutning som förenklar och förkortar kontakteringstiden för CEE-don.

Ladda ner CEE katalog som PDF

Marechal

Maréchal uttagsdon 16-700A används framför allt i korrosiv miljö som gruvor, kemisk industri, marininstallationer och i industrier med stora krav på funktions- och personsäkerhet. Maréchal kontaktdon har självrensande silverbelagda fjädertryckkontakter. Vridbart automatiskt beröringsskydd samt brytförmåga vid 16-250A skyddar mot olycksfall. Uttagen kan alltså installeras utan arbetsbrytare. De finns med 24 olika stiftkombinationer, som förhindrar förväxling, samt kan utrustas med pilotkontakter. Maréchal’s program omfattar även laddnings-, svetskontakter, mångpoliga uttag samt ATEX och IECEX certifierade kontaktdon.

Ladda ner Marechals kompletta katalog som PDF ca 37MB

Rettbox / Retbox-Air PROCON Industridon PN Multipin PF DXN, DX EX-don DSN, DS DN, DS och DB-don CEE Don