EKD

Plastkombikedja typ PKK

Kabelkedja typ PKK är en utveckling baserad på 20 års erfarenheter av frihängande kabelöverföringar och förenar alla fördelar hos övriga plastkedjor till ett system. PKK-kedjan kan kortas, förlängas, breddas, ökas i höjdled och täckas utan verktyg. Kan erhållas i Ex-utförande. Används t ex på robotar, materialhanteringsutrustningar, textilmaskiner mm. Böjningsradier från 40 till 500 mm. Fribärande upp till 5,5 m. Länkhöjder från 25 till 104 mm med valfria kedjebredder.

Teknisk info

För mer teknisk info gå till http://www.ekd-gelenkrohr.de. Se produkter.