Installations- och kopplingskablar

Extra mångtrådig kabel Temperaturbeständig kabel BUS-kabel Brandresistent kabel Halogenfri kabel

Teknisk info

Tekniska fakta
För mer teknisk info gå till http://www.boehm-kabel.de. Se produkter.