Flatkabel

Vi levererar flatkabel för rörlig upphängning i t ex kabelvagnar och liknande, för upprepad bockning med liten radie. Manteln av PVC, EPDM, gummi eller polykloropen (neoprengummi) väljs med hänsyn till omgivningstemperatur och kemisk påverkan. Finns också i skärmat utförande samt t ex med ingjutna stållinor som bärorgan. Alla typer och areor lagerförs.

Teknisk info

För mer teknisk info gå till http://www.boehm-kabel.de. Se produkter.