Dataöverföring

KranEl erbjuder dataöverföring från en stationär enhet till en mobil enhet.  Vi har två beprövade lösningar från Vahle.

Powercom - överföring av signaler via kraftnätet

SMG -. kapslad microvårgsbana som erbjuder full duplex överföring av bla video, intranet i 6 simultana kanaler.

SMG kapslad microvågsskena Powercom