Om KranEl AB

KranEL har betjänat svensk industri i mer än 30 år. Vår erfarenhet av “rörlig kontakt” tillsammans med kvalitetsprodukter från utvalda tillverkare i Tyskland, Frankrike, Italien och England garanterar fullgod funktion och hög person- och driftsäkerhet.

"Rörlig kontakt" syftar på överföring av kraft, manöver, signaler mm till lyft- och transportanordningar, samt till andra rörliga maskiner.

Vi deltar kontinuerligt på mässor såsom Scanautomatic, Underhåll och Elfack. Ni kan också besöka vår permanenta utställning i Göteborg.

 
KranCom AB - Hetronic Sverige

Hetronic Sverige (KranCom AB) har varit verksamt i 20 år och är Nordenansvarig för försäljning, produktion och service av Hetronic industriella radiostyrningar.

För mer information hänvisar vi till KranComs hemsida www.hetronicsverige.se

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
KranEl ISO certifering

 

Länkar till våra policyer